درباره شرکت ZK | دستگاه حضور و غیاب چیستدستگاه حضور و غیاب ZKTecoشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZK

ZKTecoIran فروش محصولات ZKTeco در ایران

آدرس : تهران میدان ولی عصر بالا تر از دوراهی یوسف آباد

تلفن : ۸۸۹۱۶۳۱۴ ۰۲۱ – ۸۸۹۱۶۳۱۳ ۰۲۱

ایمیل : info@ZKTecoIran.Com

دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | دستگیرهای هوشمند | گیت های رود و خروج