دستگاه تشخیص چهره با ماسک zkteco
دستگاه حضور و غیاب ZKTecoشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZK
ZKTeco در بازارهای جهانی

سیستم های بایومتریک، هوش مصنوعی، امنیت هوشمند و دستگاه حضور و غیاب ZK

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا
راهکارهای امنیتی
مدیریت زمان
اتوماسیون ها

ادامه …

مرکز اخبار

پلاک خوان زدکا
ZKTeco را بیشتر بشناسید

ZKTeco شرکتی است بین المللی که ارائه دهنده ی سیستم های حضور و غیاب، کنترل تردد و راه حل های مدیریت زمان می باشد.

مشاوره تلفنی
درباره ما
راهکار های امنیتی
دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | دستگیرهای هوشمند | گیت های رود و خروج