دسته محصولات دستگاه کنترل دسترسی سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کف دست مدل PFace202