دسته محصولات دستگاه حضور و غیاب – تشخیص چهره سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت مدل UF100

دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کف دست مدل PFace202

دستگاه حضور و غیاب با فناوری تشخیص چهره مدل uFace202