دسته محصولات دستگاه کنترل دسترسی – دستگاه کنترل تردد سایت ZKTecoIran

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی

دستگاه کنترل تردد مدل F18

دستگاه کنترل تردد zk

دستگاه حضور و غیاب با فناوری تشخیص چهره مدل uFace202

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی

دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی کارتی SC 700-T